Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

3 Factor Authentication

Από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου, η Παγκρήτια Τράπεζα ενισχύει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών ενεργοποιώντας έναν επιπλέον μηχανισμό ταυτοποίησης σε κάποιες ειδικές κατηγορίες συναλλαγών.

  • Πότε θα ζητείται ο πρόσθετος κωδικός;
    Ο πρόσθετος κωδικός για την ασφάλεια των συναλλαγών (3 Factor Authentication) θα ζητείται κατά την εκτέλεση εμβασμάτων και την αλλαγή κρίσιμων λειτουργιών της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (για παράδειγμα προσθήκη εγγεγραμμένης συσκευής).
  • Πως θα διενεργείται η επιπλέον ταυτοποίηση;
    Κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε μία συναλλαγή μέσω του υπολογιστή ή της κινητής σας συσκευής:
  1. αρχικά εισάγετε τον κωδικό μίας χρήσης που λαμβάνετε μέσω SMS (OTP) ή εφ όσον έχετε εγγράψει την συσκευή σας θα εγκρίνετε την ενέργεια με push notification (ισχύει και σήμερα)
  2. στη συνέχεια θα παραλαμβάνετε τον πρόσθετο κωδικό στο email το οποίο έχετε δηλώσει στην Τράπεζα και χρησιμοποιείται στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (νέο).

Ποιά είναι η νομοθεσία που καλύπτει την συγκεκριμένη αλλαγή;

Ο νέος τρόπος επιβεβαίωσης συναλλαγών μέσω ταυτοποίησης είναι στο πλαίσιο και σύμφωνος με τις διατάξεις του Νόμου 5019/2023 άρθρο 22, σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής “phishing”.
Είναι επιπρόσθετος από αυτά που απαιτούνται για την ισχυρή ταυτοποίηση των συναλλαγών σύμφωνα με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και ενισχύει με την ορθή χρήση του την ασφάλεια των συναλλαγών.

Για διευκρινίσεις καλέστε στο +30 2810 338800