Αναζήτηση

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Pancreta Online

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Pancreta Online

Η υπηρεσία Pancreta Online της Παγκρήτιας Τράπεζας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καταθετικών σας λογαριασμών, να πραγματοποιείτε μεταφορές κεφαλαίων, πληρωμές οφειλών σας σε τρίτους κ.λ.π.

Αναλυτικότερα μπορείτε:

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ:

 • Μεταφορές κεφαλαίων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της Παγκρήτιας Τράπεζας.
 • Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς καταθέσεων άλλης τράπεζας εσωτερικού.
 • Πληρωμές οφειλών σας σε συγκεκριμένη ημερομηνία που αφορούν το δημόσιο, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, άλλες εταιρείες καθώς και οφειλές πιστωτικών καρτών της Παγκρήτιας Τράπεζας και τρίτων τραπεζών.
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις απόκτησης καρνέ επιταγών και αγοράς μετοχών.

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ:

 • Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καταθετικών λογαριασμών σας. *
 • Για τα στοιχεία των επιταγών εκδόσεως σας (φύλλα επιταγών, κατάσταση επιταγών).
 • Για τις μεταφορές σε προδηλωμένους ή μη λογαριασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί ή καταχωρηθεί. *
 • Για τις πληρωμές οφειλών σας που έχετε καταχωρήσει μέσω Internet Banking. *
 • Για τη θέση σας, δηλαδή για τους λογαριασμούς καταθέσεων και τα προσωπικά σας στοιχεία – διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ.

* (με δυνατότητα εξαγωγής των κινήσεων σε αρχείο τύπου Excel, PDF και CSV)

ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ:

 • Προσωπικό μυστικό κωδικό – password.
 • Προσωπικό όνομα χρήστη – username.
 • Τα στοιχεία του προφίλ σας :
  -
   Να τροποποιείτε τους καταθετικούς σας λογαριασμούς (μεταβολή δικαιωμάτων χρήσεως).
  -
   Να μετονομάζετε τους προδηλωμένους λογαριασμούς καταθέσεων με όνομα της επιλογής σας.
 • Τις πρότυπες συναλλαγές σας.
 • Τους δικαιούχους και τις ομάδες δικαιούχων, καθώς και να φορτώνετε αρχείο δικαιούχων.
 • Τις αποθηκευμένες συσκευές που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
 • Τις ενέργειες που έχετε πραγματοποιήσει.
 • Τα ημερήσια όρια συναλλαγών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

 • Να αποθηκεύετε συναλλαγές σαν πρότυπα.
 • Να βλέπετε τους συνδικαιούχους των λογαριασμών σας (μέγιστο 4 συνδικαιούχους ανά λογαριασμό).
 • Να αναζητείτε μεμονωμένες ή μεταγενέστερες επιταγές.
 • Να ενημερώνεστε για τον αριθμό των μερίδων σας.
 • Να αλλάζετε την σειρά των λογαριασμών σας.
 • Να αποθηκεύετε λογαριασμούς σας ως αγαπημένους.
 • Να αποθηκεύετε μια συναλλαγή ως πρότυπο μόνο μετά την αρχική εκτέλεσή της.
 • Να εξάγετε παραστατικά συναλλαγής σε μορφή PDF.
 • Να αποθηκεύετε τη συσκευή σας, προσθέτοντας φωτογραφία σας, pin γρήγορης σύνδεσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν και από την εφαρμογή κινητού Pancreta Online, εκτός από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης καρνέ επιταγών.
 • Εξαγωγή αρχείων.
 • Δημιουργία προτύπων.
 • Διαχείριση δικαιούχων.
 • Διαχείριση ημερήσιου ορίου συναλλαγών.