Αναζήτηση

Ιδιώτες Ασφάλιση
Αυτοκίνητο

Ιδιώτες Ασφάλιση
Αυτοκίνητο

Ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου
  • Ασφάλιση Οχημάτων/Φορτηγών Αγροτικών/Μηχανών/Σκαφών
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Αποζημίωση μέσω φιλικού Διακανονισμού
  • Κάλυψη Ανασφάλιστου
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Οδική Βοήθεια
  • Δωρεάν Πράσινη Κάρτα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια/εξάμηνη/τρίμηνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τους φορ. Ίππους, την αξία του οχήματος και την επιλογή των καλύψεων

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ειδικές Εκπτώσεις / άμεση έκδοση συμβολαίου