Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Συμφωνία συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε στις:

30 Ιανουαρίου, 2023

Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής
Μακεδονίας, με απορρόφηση αυτής.
Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2022 και
η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί, νομικά και λειτουργικά, μέχρι τις
30/09/2023.