Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Παύση των ενεργειών συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Δημοσιεύτηκε στις:

09 Ιανουαρίου, 2023


Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την παύση
των ενεργειών συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Η απόφαση αυτή οφείλεται στην άρνηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων να έλθει σε
συνεννόηση με την Παγκρήτια Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης