Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η νέα Παγκρήτια Τράπεζα σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, μετά την επιτυχή απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στις:

31 Ιουλίου, 2023

Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και συντονισμένο προγραμματισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα νέο τραπεζικό οργανισμό, που έχει στον πυρήνα του λειτουργικού του μοντέλου τη συμβουλευτική τραπεζική και την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης για το σύνολο του πελατολογίου της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Παγκρήτια εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικό της και διευρύνει σημαντικά το δίκτυο των καταστημάτων της στην Αττική, φθάνοντας πλέον τα 62 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Ένα δίκτυο που διαθέτει αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας (wealth management), καθώς και σύγχρονα συστήματα και υψηλής αξίας επενδυτικές πλατφόρμες. Η νέα Τράπεζα έχει Ενεργητικό άνω των 3,5 δισ. ευρώ και ένα ευρύ πελατολόγιο που ξεπερνά πλέον τις 300 χιλ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Αντώνης Βαρθολομαίος δήλωσε σχετικά: «Μετά από σκληρή δουλειά για διάστημα λίγο μεγαλύτερο από ένα χρόνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την απορρόφηση των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συγχώνευση ορόσημο για την Παγκρήτια που εγκαινιάζει έναν νέο τραπεζικό οργανισμό και υποδέχεται ένα εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό. Η συνένωση αυτή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των βασικών μας μετόχων, της Thrivest Holding Ltd καθώς και την άριστη συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγχαίρω και ευχαριστώ τις ομάδες και των δύο οργανισμών που εργάστηκαν συστηματικά με θέληση και επιμονή ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία αυτό το απαιτητικό και σύνθετο έργο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες που υποδεχόμαστε, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία τους με την τράπεζά μας.»