Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

DIREQT

Ενημέρωση για το σύστημα απευθείας συλλογής στοιχείων εξωτερικού τομέα (DIREQT)

Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις άριστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις της ΕΕ, από την 1-1-2016 έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα απευθείας συλλογής στοιχείων εξωτερικού τομέα (DIREQT), για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης.

Οι βασικές κατηγορίες της νέας στατιστικής αναγγελίας είναι συναλλαγές κατοίκων με μη κάτοικους που αφορούν :

  • Υπηρεσίες
  • Μεταβιβάσεις
  • Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
  • Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Oι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα έγκρισης συναλλαγών στις Επιτροπές Κεφαλαιακών Ελέγχων, θα πρέπει να ενημερώνονται για την υπoχρέωσή τους στον Ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.