Αναζήτηση

Ιδιώτες Καταθέσεις
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Ιδιώτες Καταθέσεις
Προθεσμιακές Καταθέσεις

«Ανεβαίνω με Ευελιξία»

Αυξήστε τις αποδόσεις σας με ευελιξία.

Με την προθεσμιακή κατάθεση Ανεβαίνω με Ευελιξία απολαμβάνετε προνομιακό αυξανόμενο επιτόκιο για 12 μήνες, μηνιαία καταβολή των τόκων και την ελευθερία της πρόωρης ανάληψης των κεφαλαίων σας χωρίς επιβάρυνση κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

Αφορά αποκλειστικά σε νέα κεφάλαια άνω των € 50.000.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά Πρόσωπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

12 μήνες

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

50.000€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

200.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Αυξανόμενο βάσει κλίμακας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή σε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Μηνιαία κατά την επέτειο έναρξης της Προθεσμιακής στον συνδεδεμένο λογαριασμό

ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΉ ΑΝΑΛΗΨΗ

Χωρίς επιβάρυνση εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων

«In Advance»

Επωφεληθείτε από τις αποδόσεις της επένδυσής σας από την πρώτη στιγμή.

Η προθεσμιακή κατάθεση In Advance δίνει αξία στα κεφάλαιά σας και σας προκαταβάλλει το σύνολο των τόκων.

Αφορά αποκλειστικά σε νέα κεφάλαια άνω των € 10.000.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά Πρόσωπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από 1 μήνα έως 12 μήνες

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

10.000€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

500.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Βάσει κλίμακας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή σε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Κατά την έναρξη της Προθεσμιακής στον συνδεδεμένο λογαριασμό

«Παγκρήτια - Μηνιαία Απόδοση»

Ενισχύστε το μηνιαίο σας εισόδημα.

Με την προθεσμιακή κατάθεση Παγκρήτια – Μηνιαία Απόδοση οι αποδόσεις των κεφαλαίων σας είναι διαθέσιμες κάθε μήνα για να προγραμματίσετε με ασφάλεια τα οικονομικά σας.

Αφορά σε νέα και υφιστάμενα κεφάλαια άνω των € 5.000.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά πρόσωπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3, 6 ή 12 μήνες

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

€ 5.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Βάσει κλίμακας.


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή σε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Μηνιαία κατά την επέτειο έναρξης της Προθεσμιακής στον συνδεδεμένο λογαριασμό

ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΉ ΑΝΑΛΗΨΗ

Χωρίς επιβάρυνση εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Επωφεληθείτε από ελκυστικές αποδόσεις επιλέγοντας τη διάρκεια για την οποία θα επενδύσετε με ασφάλεια τα κεφάλαιά σας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από 1 έως 12 μήνες

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

5.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Διαπραγματεύσιμο κατά την ημερομηνία έναρξης της Προθεσμιακής και σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια σε ένα Κατάστημα του Δικτύου μας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Κατά τη λήξη της Προθεσμιακής