Αναζήτηση

Ιδιώτες Κάρτες
Χρεωστικές Κάρτες

Ιδιώτες Κάρτες
Χρεωστικές Κάρτες

Χρεωστική Παγκρήτια Κάρτα

Η ανανεωμένη χρεωστική ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΡΤΑ βασίζεται στην τεχνολογία chip για μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Ο νέος τύπος κάρτας ενεργοποιείται από τον ίδιο τον κάτοχό της, ενώ κατά τη χρήση της για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, απαιτείται η πληκτρολόγηση του μυστικού κωδικού Pin.

Ευέλικτη και λειτουργική 

 • Αναλήψεις και καταθέσεις στα ΑΤΜ του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας στο λογαριασμό καταθέσεων που είναι συνδεδεμένη η κάρτα. 
 • Αναλήψεις από τα ΑΤΜ του δικτύου ΔΙΑΣ σε όλη την Ελλάδα και από τα ΑΤΜ του δικτύου της VISA International σε όλο τον κόσμο. 
 • Δυνατότητα υπερανάληψης με σύνδεση της κάρτας με τον Παγκρήτιο Λογαριασμό.
 • Αγορές σε επιχειρήσεις με χρήση του υπολοίπου του λογαριασμού σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Εξόφληση πάγιων εντολών κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης, ασφαλίστρων κλπ.


Οικονομική

 • Δωρεάν αρχική χορήγηση.
 • Συνδρομή 3,60€ / εξάμηνο για κάλυψη των πραγματικών εξόδων.
 • Όλες οι συναλλαγές εξοφλούνται με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού χωρίς επιβαρύνσεις με τόκους. 
 • Δωρεάν συναλλαγές από τα ΑΤΜ του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας, του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Attica Bank
 • Επιβάρυνση μόνον με τα πραγματικά έξοδα σε συναλλαγές από τα ΑΤΜ's άλλων Τραπεζών. 
 • Καμία χρέωση εξόδων κατά τη χρήση της κάρτας για την πραγματοποίηση αγορών. 

Προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη  

 • Δυνατότητα καθορισμού μεγαλύτερων ή μικρότερων ημερησίων ορίων για τις αγορές και τις αναλήψεις, με προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη.
 • Τα ημερήσια όρια μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη στο συνεργαζόμενο κατάστημα.
 • Παραδίδεται από το δίκτυο καταστημάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας στον κάτοχο προσωπικά.
 • Ο κωδικός PIN αποστέλλεται ταχυδρομικά. 
 • Η μηνιαία κίνηση του λογαριασμού αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε δηλωμένη από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΡΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Αγορές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό: έως 600€ ανέξοδα*.
 • Αναλήψεις από ΑΤΜ της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ και λοιπών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ έως 1.000€ χωρίς επιπλέον προμήθειες.
 • Αναλήψεις από ΑΤΜ της Attica Bank έως 600€ χωρίς επιπλέον προμήθεια.
 • Aναλήψεις από ΑΤΜ του εξωτερικού: έως 600€ ημερησίως με προμήθεια 2,93€ ανά συναλλαγή, στις χώρες εκτός EEA (European Economic Area)*.

Από ΑΤΜ δικτύου ΔΙΑΣ - ALPHA και ATM εντός χωρών EEA (European Economic Area)

(Ισχύουν από τις 22/07/2019)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Ανεξαρτήτως ποσού 0,65€
Ερώτηση υπολοίπου 0,18€

Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ

* Οι αναλήψεις από ΑΤΜ και οι αγορές μέσω κάρτας υπόκεινται στους εκάστοτε περιορισμούς της ισχύουσας Νομοθεσίας