Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

 • micro Λύσεις για εσάς

  Είμαστε δίπλα σας στην καθημερινότητά σας με λύσεις στα μέτρα σας.

  Αποκτήστε άμεσα ευελιξία στις μικρές προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες με το Καταναλωτικό δάνειο micro Λύσεις για εσάς με επιτόκιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με το ποσό του δανείου.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα

  Ποσό και Διάρκεια Αποπληρωμής:
  • € 1.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 12 μήνες
  • Από € 1.000,01 έως € 2.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 24 μήνες
  • Από € 2.000,01 έως € 3.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες
  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου ανάλογα με το ποσό του δανείου (πλέον εισφ. Ν. 128/75)

  • Για ποσό € 1.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,00% (πλέον εισφ. Ν.128/75)*
  • Για ποσά από € 1.000,01 έως € 2.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,25% (πλέον εισφ. Ν.128/75)**
  • Για ποσά από € 2.000,01 έως € 3.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,50% (πλέον εισφ. Ν.128/75)***

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

  * ΣΕΠΠΕ: 31,63% για δάνειο Ευρώ 1.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 9,00% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 9,00%), διάρκειας 12 μηνών και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  ** ΣΕΠΠΕ: 15,50% για δάνειο Ευρώ 2.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 9,25% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 9,25%), διάρκειας 24 μηνών και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  *** ΣΕΠΠΕ: 12,91% για δάνειο Ευρώ 3.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 9,50% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 9,50%), διάρκειας 36 μηνών και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Εξασφαλίσεις:

  Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

  Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Δυνατότητα Ασφάλισης:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

  Πλεονεκτήματα:
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Λύσεις για εσάς

  Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας επιλογή.

  Εκπληρώστε τις επιθυμίες σας και καλύψτε κάθε προσωπική σας ανάγκη με το Καταναλωτικό δάνειο Λύσεις για εσάς.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα

  Ποσό:

  Από € 3.000 έως € 25.000

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Από 6 έως 84 μήνες

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 12,00%
  (πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)*

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

  * ΣΕΠΠΕ: 14,26% για δάνειο Ευρώ 10.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 12,00% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 12,00%), διάρκειας 60 μηνών και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Εξασφαλίσεις:

  Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

  Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Δυνατότητα Ασφάλισης:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

  Πλεονεκτήματα
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Λύσεις για εσάς για μισθωτούς και συνταξιούχους

  Καταναλωτικό δάνειο Λύσεις για εσάς με προνομιακό επιτόκιο 10% για τους μισθωτούς/συνταξιούχους που λαμβάνουν την μισθοδοσία/σύνταξή τους στην Παγκρήτια Τράπεζα.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα που λαμβάνουν την μισθοδοσία ή την σύνταξή τους σε λογαριασμό που τηρείται στην Παγκρήτια Τράπεζα.

  Ποσό:

  Από € 3.000 έως € 25.000

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Από 6 έως 84 μήνες

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 10,00%
  (πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)*

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς
  - Σε περίπτωση που μετά την εκταμίευση του δανείου διακοπεί η καταβολή μισθοδοσίας/σύνταξης σε λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας το περιθώριο του επιτοκίου θα μεταβληθεί άμεσα σε 12,00%.

  * ΣΕΠΠΕ: 12,00% για δάνειο Ευρώ 10.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 10,00% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 10,00%), διάρκειας 60 μηνών και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Εξασφαλίσεις:

  Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

  Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Δυνατότητα Ασφάλισης:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

  Πλεονεκτήματα:
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Σύνταξη Γέφυρα

  Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

  Με το καταναλωτικό δάνειο «Σύνταξη Γέφυρα» καλύπτουμε τις αυξημένες ανάγκες των δικαιούχων σύνταξης για το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης στο φορέα τους έως την απονομή της κύριας σύνταξης.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα, Συνταξιοδοτούμενοι του Δημόσιου Τομέα και του πρώην ΕΤΑΑ

  Ποσό:

  Το μέγιστο ύψος του δανείου προκύπτει από το ποσό της προσωρινής σύνταξης που ο συνταξιοδοτούμενος αναμένεται να λάβει για έξι μήνες διπλασιαζόμενο και δεν δύναται να υπερβαίνει τις € 20.000

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο: Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,00% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%)

  *ΣΕΠΠΕ : 15,50% για δάνειο Ευρώ 10.000 με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο 9,00% (Euribor μηνός, σήμερα 0%, πλέον περιθωρίου 9,00%), διάρκειας 24 μηνών, με 6 μηνη περίοδο χάριτος και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 0 (συμπ. εισφορά Ν. 128/75 σήμερα 0,60%)

  Πλεονεκτήματα:
  • Αποπληρωμή έως 24 μήνες, με την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν ξεπερνά τα 70 έτη κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου
  • Έντοκη Περίοδος χάριτος 6 μηνών οι τόκοι της οποίας κεφαλαιοποιούνται και επιμερίζονται στις δόσεις προς διευκόλυνση του δανειολήπτη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
  • Δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για επιπλέον 6 μήνες με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα πριν από τη λήξη της
  • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
  • Χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, με προσωπικές εγγυήσεις
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς ποινή
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο της αίτησης συνταξιοδότησης που υπεβλήθη στην οποία να αναγράφεται λογαριασμός ο οποίος τηρείται στην Παγκρήτια Τράπεζα ως λογαριασμός καταβολής της σύνταξης
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του υποψηφίου συνταξιούχου σχετικά με το ποσό της εκτιμώμενης προσωρινής σύνταξης
  • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) δύο (2) τελευταίων ετών
  • ΕΝΦΙΑ ή έντυπο Ε9

  Και επιπλέον:

  Για Δημόσιους Υπαλλήλους

  • Απόδειξη μισθοδοσίας των 2 τελευταίων μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
  • Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών

  Για μέλη πρώην ΕΤΑΑ

  • Ηλεκτρονική εκτύπωση ενσήμων των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
  • Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα
 • Παγκρήτια – Φοιτητικό Στήριγμα

  Δείτε το ενημερωτικό έντυπο (716,411 KiB)

  Κα­τα­να­λω­τι­κό δά­νειο για την κά­λυ­ψη δι­δά­κτρων και λοι­πών εξό­δων σπου­δών

  Αφορά : Προ­πτυ­χια­κούς & Με­τα­πτυ­χια­κούς φοι­τη­τές στην Ελ­λά­δα ή στο εξω­τε­ρι­κό*

  Δικαιούχοι:

  • Έλληνες φοιτητές άνω των 18 ετών που φοιτούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΙΕΚ, Κολλέγια και Ιδιωτικές Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

  Ποσό:

  Από 1.500 € έως και 20.000 € ανά φοιτητή

  Διάρκεια:

  - Από 18 μήνες έως 60 μήνες (για ποσά από 1.500 € έως 5.000 €)

  - Από 18 μήνες έως 84 μήνες (για ποσά από 5.000€ έως 20.000 €)

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο με βάση το ΕΚΤ

  Επιτοκιακό περιθώριο: **

  Από 10,5 % έως 12,5% πλέον εισφοράς Ν. 128 (0,60%)

  Πλεονεκτήματα:

  • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα
  • Ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
  • Προαιρετική ασφάλιση στα προγράμματα ζωής δανειοληπτών και προστασίας προσωπικών αντικειμένων «SynWallet»
  • Δυνατότητα απόκτησης του προνομιακού καταθετικού λογαριασμού για φοιτητές «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ», χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών

  Πρόσθετες Διευκολύνσεις:

  • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες, κατά την οποία εισπράττονται μόνο οι τόκοι
  • Μερική ή ολική πρόωρη αποληρωμή χωρίς επιβάρυνση
  • Ισχύς του προνομιακού επιτοκίου και της διάρκειας του δανείου και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

  * Στο λο­γα­ρια­σμό προ­στί­θε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά ένας κοι­νός οφει­λέ­της με τον οποίο ο φοι­τη­τής συν­δέ­ε­ται με εύ­λο­γη σχέση και ο οποί­ος έχει τη δυ­να­τό­τη­τα να με­τέ­χει ενερ­γά στην απο­πλη­ρω­μή του δα­νεί­ου.

  ** Το πε­ρι­θώ­ριο κα­θο­ρί­ζε­ται ανά­λο­γα με τον πι­στω­τι­κό κίν­δυ­νο και τη συ­νερ­γα­σία του πε­λά­τη με την Τρά­πε­ζα.

 • Καταναλωτικό Δάνειο Για Την Κάλυψη Των Ετήσιων Σχολικών Διδάκτρων

  Σας διευκολύνουμε να καλύψετε το κόστος των ετήσιων διδάκτρων, αλλά και των προαιρετικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων των παιδιών σας που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο).

  Ποσό Δανείου:

  Από 3.000€ έως και 15.000€.

  Διάρκεια Δανείου:

  Μέχρι 24 μήνες (για ποσά από 3.000 € έως 7.500 €)

  Μέχρι 36 μήνες (για ποσά από 7.501 € έως 15.000€)

  Πλεονεκτήματα:
  • Χωρίς εξασφαλίσεις
  • Ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, χωρίς επιβάρυνση
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
  • Δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο πρόγραμμα SynWallet

  και ακόμη

  • Έκδοση χρεωστικής κάρτας, χωρίς συνδρομή
  • Δωρεάν σύνδεση στην υπηρεσία Pancreta Online
  Επιτόκιο & Έξοδα:
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός
  • Επιτοκιακό περιθώριο 9,50%, πλέον εισφοράς Ν.128/75 (0,60%)*
  • Έξοδα επεξεργασίας αιτήματος δανείου, 50€

  *Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 11,11% (για 5.000€, συνολική διάρκεια 24 μήνες, επιτοκιακό περιθώριο 9,5% πλέον εισφοράς 0,60% και εξόδων 50€)

  Τρόπος Αποπληρωμής:
  • Εξυπηρέτηση του δανείου με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
  • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξόφλησης πριν την λήξη του δανείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
  • Αποπληρωμή μέσω πάγιας εντολής από καταθετικό λογαριασμό
  Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  (Η τράπεζα δύναται να ζητήσει
  πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον
  κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος)
  • Αίτηση εγγραφής στο Ιδιωτικό Σχολείο
  • Ανάλυση κόστους (διδάκτρων/δραστηριοτήτων/εξόδων μετακίνησης) από τη γραμματεία του σχολείου
  • Για μισθωτούς :
   • Τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
   • Απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες
   • Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων ετών