Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Καταναλωτικά Δάνεια

 • micro Λύσεις για εσάς

  Είμαστε δίπλα σας στην καθημερινότητά σας με λύσεις στα μέτρα σας.

  Αποκτήστε άμεσα ευελιξία στις μικρές προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες με το Καταναλωτικό δάνειο micro Λύσεις για εσάς με επιτόκιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με το ποσό του δανείου.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα

  Ποσό και Διάρκεια Αποπληρωμής:
  • € 1.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 12 μήνες
  • Από € 1.000,01 έως € 2.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 24 μήνες
  • Από € 2.000,01 έως € 3.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες
  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου ανάλογα με το ποσό του δανείου (πλέον εισφ. Ν. 128/75)

  • Για ποσό € 1.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,40% (πλέον εισφ. Ν.128/75)*
  • Για ποσά από € 1.000,01 έως € 2.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,60% (πλέον εισφ. Ν.128/75)**
  • Για ποσά από € 2.000,01 έως € 3.000
   Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,80% (πλέον εισφ. Ν.128/75)***

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

  *ΣΕΠΠΕ: 33,73% για δάνειο Ευρώ 1.000 διάρκειας 12 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός, σήμερα 2,14%, περιθώριο 8,40%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90

  ** ΣΕΠΠΕ: 17,24% για δάνειο Ευρώ 2.000 διάρκειας 24 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός, σήμερα 2,14%, περιθώριο 8,60%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90

  *** ΣΕΠΠΕ: 14,56% για δάνειο Ευρώ 3.000 διάρκειας 36 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός, σήμερα 2,14%, περιθώριο 8,80%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 90
  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Εξασφαλίσεις:

  Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

  Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Δυνατότητα Ασφάλισης:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

  Πλεονεκτήματα:
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Λύσεις για εσάς

  Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας επιλογή.

  Εκπληρώστε τις επιθυμίες σας και καλύψτε κάθε προσωπική σας ανάγκη με το Καταναλωτικό δάνειο Λύσεις για εσάς.

  Δικαιούχοι:

  Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα

  Ποσό:

  Από € 3.000 έως € 25.000

  Διάρκεια Αποπληρωμής:

  Από 6 έως 84 μήνες

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,70%
  (πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)*

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

  * ΣΕΠΠΕ: 14,08% για δάνειο Ευρώ 10.000 διάρκειας 60 μηνών, με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός, σήμερα 2,14%, περιθώριο 9,70% και εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Εξασφαλίσεις:

  Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

  Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Δυνατότητα Ασφάλισης:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

  Πλεονεκτήματα
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
 • Πρόοδος

  Στηρίζουμε έμπρακτα την πρόοδο μικρών και μεγάλων.

  Επωφεληθείτε από το προνομιακό επιτόκιο και τη μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου για να καλύψετε έξοδα φοίτησης σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα.

  Δικαιούχοι:
  • Φοιτητές/Σπουδαστές άνω των 18 ετών
  • Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να καλύψουν τα δίδακτρα φοιτητών/σπουδαστών ή μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο
  Σκοπός:
  • Κάλυψη του κόστους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Κάλυψη του κόστους φοίτησης σε Ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και προαιρετικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στο πλαίσιο αυτής
  Ποσό:

  Από € 5.000 έως € 25.000
  Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των διδάκτρων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα μας προσκομίσετε

  Διάρκεια
  Αποπληρωμής:

  Από 6 έως 84 μήνες

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 7,70%
  (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, σήμερα 0,60%)*

  - Έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180
  - Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

  * ΣΕΠΠΕ: 12,14% για δάνειο Ευρώ 10.000 διάρκειας 60 μηνών, με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός, σήμερα 2,42%, περιθώριο 7,70% και εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος € 180

  Εξασφαλίσεις:

  Σε περίπτωση απουσίας εισοδήματος του αιτούντος φοιτητή/σπουδαστή η παροχή προσωπικής εγγύησης τουλάχιστον ενός εκ των γονέων είναι υποχρεωτική.

  Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

  Αποπληρωμή:

  Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

  Πρόωρη
  Αποπληρωμή:

  Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

  Πλεονεκτήματα:
  • Προνομιακό επιτόκιο
  • Απευθείας πληρωμή του εκπαιδευτικού ιδρύματος χωρίς επιπλέον έξοδα
  Ασφάλιση:

  Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ

  Δικαιολογητικά:

  Θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε:

  • Βεβαίωση εγγραφής ή ακαδημαϊκή ταυτότητα
  • Πλάνο πληρωμής των διδάκτρων/δραστηριοτήτων/εξόδων μετακίνησης από τη γραμματεία του εκπαιδευτικού ιδρύματος