Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Εξοικονομώ 2021

Ιδιώτες Δάνεια
Εξοικονομώ 2021

Tο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξοικονομώ 2021» σας παρέχει προνομιακή χρηματοδότηση για να βελτιώσετε τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης, αλλά και το κόστος ζωής σας με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο σπίτι.

Εάν είστε ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας η οποία ανήκει σε κατηγορία υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα:

 • Ιδιοκτήτες επιλέξιμης κατοικίας

(πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2020 & κατά την υποβολή της αίτησης

 • Με εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

1

≤5.000

≤10.000

75%

65%

2

>5.000 - 10.000

>10.000 - 20.000

70%

60%

3

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

55%

45%

4

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

45%

40%

5

>30.000

>40.000

40%

40%

Ποσό Δανείου

Έως 16.800€

Διάρκεια Δανείου

Από 4 έως 6 έτη

Επιτόκιο

6,50% σταθερό και επιδοτούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 (σήμερα 0,12%) η οποία καταβάλλεται από τον ωφελούμενο

Έξοδα Δανείου

Χωρίς έξοδα φακέλου

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

Κριτήρια επιλεξιμότητας Κατοικιών

Η επιλέξιμη κατοικία, πρέπει να:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’
 • μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Ειδικά για τις πολυκατοικίες, προβλέπεται κίνητρο με επιπλέον 10% χρηματοδότηση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με επιμέρους αιτήσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της

Πλεονεκτήματα
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Χωρίς έξοδα δημιουργίας φακέλου δανειοδότηση
 • Με κάλυψη της δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, τυχόν μελετών και συμβούλου έργου
 • Δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου σε ποσοστό 100% του ποσού δανειοδότησης
 • Δυνατότητα προκαταβολής 70% επί του ποσού δανείου
 • Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση
Διαδικασία διαχείρισης αίτησης

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/ .

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.
Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», μπορείτε να καλείτε τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 08:30-15:00 στο 2810 338800, επιλογή 4

Αναλυτική ενημέρωση

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2021" https://exoikonomo2021.gov.gr/ και από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.