Αναζήτηση

Ιδιώτες Ασφάλιση
SYN-WALLET

Ιδιώτες Ασφάλιση
SYN-WALLET

Ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Κάλυψη κλοπής ή απώλειας προσωπικών αντικειμένων με την ταυτόχρονη κλοπή ή απώλεια της κάρτας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

25€

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Προστασία αναληφθέντων χρημάτων από ΑΤΜ

• Κάλυψη από ανεπιθύμητες αναλήψεις ή χρεώσεις

• Κάλυψη κόστους κινητού ή ταμπλέτας

• Προστασία Αγορών