Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Επαγγελματική Στέγη & Εξοπλισμός

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Επαγγελματική Στέγη & Εξοπλισμός

Επαγγελματική Στέγη

Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αγοράς, ανέγερσης ή/και ανακαίνισης επαγγελματικής στέγης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Επιχειρήσεις που επενδύουν στην αγορά/ανέγερση νέου επαγγελματικού ακινήτου ή/και στην αναβάθμιση υφιστάμενου επαγγελματικού ακινήτου και, παράλληλα, επιθυμούν την ταχεία ολοκλήρωση της επένδυσης δίχως να αντληθεί βραχυπρόθεσμα ρευστότητα από τη λειτουργική δραστηριότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Μέχρι 2 έτη περίοδος χάριτος
  • Πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή δίχως επιβάρυνση
  • Διάρκεια μέχρι 10 έτη
  • Εκταμίευση εφάπαξ (για αγορά) ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών (ανέγερση/ανακαίνιση)

Εξοπλισμός

Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αγοράς παγίου εξοπλισμού

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σε επιχειρήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του επαγγελματικού τους εξοπλισμού

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Μέχρι 12 μήνες περίοδος χάριτος
  • Πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή δίχως επιβάρυνση
  • Διάρκεια μέχρι 7 έτη
  • Εκταμίευση εφάπαξ