Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Εμβάσματα - Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Εμβάσματα - Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

Έμβασμα σε ευρώ στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας από τα καταστήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστολή χρημάτων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό για πληρωμές υποχρεώσεων αλλά και για πληρωμές εισαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Καθοδήγηση από έμπειρο προσωπικό
  • Ανταγωνιστικό τιμολόγιο
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ

Σε όλο το κόσμο

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ

Όσα χρήματα επιθυμείτε

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ

Προσκόμιση στο κατάστημα σχετικών παραστατικών και υπογραφή αιτήματος

Οδηγίες Εκτέλεσης Εισερχόμενων Εμβασμάτων

H Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα συμμετέχει στο Ευ­ρω­παϊ­κό Σύ­στη­μα Πλη­ρω­μών (SEPA) και ανα­βαθ­μί­ζει τα Συ­στή­μα­τα Πλη­ρω­μών της.

Από τις 4 Ιου­νί­ου 2019 το Bank Identifier Code (SWIFT BIC) της Τρά­πε­ζας γί­νε­ται STPGGRAA και είναι ενιαίο για όλα τα συ­στή­μα­τα πλη­ρω­μών.

Επεκτείνοντας τις Ανταποκριτικές της Σχέσεις παρέχεται πλέον η δυνατότητα άμεσης πίστωσης εισερχομένων εντολών και σε μια σειρά από βασικά διεθνή νομίσματα, πέραν των υφισταμένων Ευρώ (EUR) και Δολαρίων Αμερικής (USD).

Βρείτε εδώ οδηγίες για την διενέργεια εντολών προς την Παγκρήτια Τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEPA για τους καταναλωτές, μπορείτε να βρείτε εδώ.