Αναζήτηση

Αγρότες
Ασφάλιση

Αγρότες
Ασφάλιση

Ασφάλιση Θερμοκηπίων Συμπεριλαμβανομένης της Φυτικής τους Παραγωγής

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Ανεξάρτητα από την ασφάλιση ΕΛΓΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια/εξάμηνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τον κίνδυνο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη κτιρίων/ περιεχομένου-παραγωγής /κάλυψη σεισμού

Ασφάλιση Κτιρίων - Πάγιου Εξοπλισμού - Μηχανημάτων κλπ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Ανεξάρτητα από την ασφάλιση ΕΛΓΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια/εξάμηνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τον κίνδυνο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη κτιρίων/ περιεχομένου /κάλυψη σεισμού

Ασφάλιση Φυτικού Κεφαλαίου - Παραγωγής

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Συμπληρωματικά με τις καλύψεις ΕΛΓΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με τον κίνδυνο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ύπαρξη άλλου ασφαλιστηρίου σε οποιονδήποτε κλάδο

Ασφάλιση Αγροτικού Αυτοκινήτου

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Αποζημίωση μέσω φιλικού διακανονισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια/εξάμηνη/τρίμηνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

166€

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλύψεις:

 1. Αστική Ευθύνη
  - Σωματικές βλάβες
  - Υλικές ζημιές
 2. Επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης
  - Έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή έκρηξη οχήματος
  - Έναντι τρίτων από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
  - Επέκταση ασφάλισης Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
  - Άμεση Έκδοση συμβολαίου

Επισκεφθείτε το δίκτυο καταστημάτων μας για περισσότερες πληροφορίες.