Pancreta Bank
Open Banking

Pancreta API Portal

Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2 - PSD2) που αποσκοπεί στη διασφάλιση φθηνότερων, ασφαλέστερων και καινοτόμων ηλεκτρονικών συναλλαγών για τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει το Pancreta API Portal, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα σε Τρίτους Παρόχους (TPPs), όπως εταιρείες FinTech, Κατασκευαστές Εφαρμογών και Startups, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση των APIs (Application Programming Interface).

Οι Τρίτοι Πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιούν :

>Το API Center

για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε δοκιμαστικό (sandbox) περιβάλλον, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Ενδιαφέρεστε για το API Center;
>Το API Portal

για τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με ανοιχτό αλλά και ασφαλή τρόπο, σε συνεργασία με την Τράπεζα και με τη χρήση των υποδομών της.


Οφέλη

  • Η Τράπεζα καινοτομεί διευρύνοντας το ψηφιακό πλεονέκτημά της στο διαρκώς αναδυόμενο περιβάλλον του fintech και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  • Παρέχονται APIs βασισμένα σε τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (BerlinGroup) - πρωτοβουλιών της αγοράς - τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν με ασφάλεια πιστοποιημένοι Τρίτοι Πάροχοι (TPPs).

  • Δημιουργούνται νέες εφαρμογές προστιθέμενης αξίας καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες από Τρίτους Παρόχους (TPPs) σε συνεργασία με την Τράπεζα.

  • Βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη με ασφαλή πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες, απευθείας από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί.

για τους Τρίτους Παρόχους (TPPs)

  • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών πάνω σε υφιστάμενες υπηρεσίες
  • Άμεση συνεργασία με την Τράπεζα για προϊόντα και υπηρεσίες πληρωμών
  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους Πελάτες

για τους Πελάτες

  • Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
  • Ευκολότερη διαχείριση λογαριασμών και εκτέλεση πληρωμών
  • Προστασία και ασφάλεια δεδομένων


Υπηρεσίες Open Banking

Ο όρος "ανοικτή τραπεζική" (Open Banking) αναφέρεται σε υπηρεσίες πληρωμών που, σύμφωνα με την οδηγία PSD2 μπορούν να παρέχονται από πιστοποιημένους Τρίτους Παρόχους υπηρεσιών (TPPs), π.χ. άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος. Για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει κάθε φορά να δηλώνεται η συγκατάθεσή σας (consent).

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες Open Banking είναι :

AIS (Υπηρεσία Πληροφοριών Λογαριασμού). Επιτρέπει σε Τρίτο Πάροχο (TPP) να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τους λογαριασμούς σας σε διάφορες Τράπεζες. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι χρήσιμη π.χ. κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς σας, ενώ παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς που τηρείτε σε άλλες τράπεζες από μία τοποθεσία.

PIS (Υπηρεσία Εκκίνησης Πληρωμών). Επιτρέπει πληρωμές από τον τραπεζικό σας λογαριασμό - κατόπιν αίτησης και συγκατάθεσής σας. Ο Τρίτος Πάροχος (TPP) θα μπορεί να εκκινήσει μια εντολή μεταφοράς συγκεκριμένου ποσού, σε έναν συγκεκριμένο παραλήπτη (σε καμία περίπτωση ο Τρίτος Πάροχος-TPP δεν θα είναι ο αποδέκτης των χρημάτων σας).

CAF (Επιβεβαίωση Ύπαρξης Διαθέσιμου Υπολοίπου) επιτρέπει στον Τρίτο Πάροχο (TPP) να ελέγξει εάν έχετε επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό σας λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή με κάρτα.


Status

We are live

API Server
XS2A
Consent management
TPP Validation
Strong Customer Authentication

Υποστήριξη

Τ +30 2810 338800
E apisupport@pancretabank.gr

Οδηγίες για Τρίτους Παρόχους (TPPs)

1
Κάνε εγγραφή στο API Center (sandbox)
2
Δοκίμασε τα APIs σε ασφαλές περιβάλλον
3
Συνδέσου με το παραγωγικό περιβάλλον και τις υπηρεσίες της τράπεζας (API Portal)

Ψηφιακός Βοηθός Pancreta Bot

Η νέα υπηρεσία ψηφιακού βοηθού (Pancreta Bot) θα είναι διαθέσιμη για όλους τους Πελάτες και θα αξιοποιεί τα Open Banking APIs της Τράπεζας. Μέσω του ψηφιακού βοηθού Pancreta Bot, αρχικά, θα ενημερώνεστε για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες – για ιδιώτες και επιχειρήσεις - της Τράπεζας. Μελλοντικά, θα μπορείτε να κάνετε χρήση πρόσθετων υπηρεσιών που θα διατίθενται από την Τράπεζα στους Πελάτες της, χρησιμοποιώντας γνωστές εφαρμογές μηνυμάτων όπως Facebook Messenger, WhatsApp, κλπ. Για να εκτελέσετε συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας ψηφιακού βοηθού (Pancreta Bot) θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Pancreta Online της Τράπεζας. Οι σχετικές οδηγίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.


Δημοσιότητα

Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για τον ισχυρό έλεγχο ταυτοποίησης πελατών και την ασφαλή επικοινωνία στα πλαίσια του PSD2

Διάβασε περισσότερα

Ανακοίνωση διαθεσιμότητας Open Banking PSD2 Developers Portal της Παγκρήτιας Τράπεζας (27.07.2020)

Διάβασε περισσότερα

Διαθεσιμότητα του παραγωγικού περιβάλλοντος Open Banking PSD2 API της Παγκρήτιας Τράπεζας (27.07.2020)

Διάβασε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις

Πού μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία PSD2 ;

H PSD2 [οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά] αποτελεί απάντηση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και στις νέες υπηρεσίες πληρωμών. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EL

H νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Payment Services Directive 2 – PSD2) ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4537/2018. Επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίας αγοράς πληρωμών στην ΕΕ και διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των δεδομένων σας. Επιπρόσθετα, εισάγει μια νέα κατηγορία παρόχων υπηρεσιών, τους Τρίτους Παρόχους (TPPs -Third Party Providers), οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εφόσον έχετε συναινέσει, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό σας, να επεξεργάζονται πληρωμές ή να ελέγχουν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Επίσης με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, προωθείται η χρήση των υπηρεσιών Open Banking από τις Τράπεζες, με στόχο την παροχή νέων προιόντων και υπηρεσιών.

Έχουμε προσαρμόσει τα συστήματά μας και τους όρους παροχής υπηρεσιών στις νέες διατάξεις του Ν.4537/2018, με σκοπό να προσφέρουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών για τους Πελάτες μας. Σύμφωνα με την PSD2, οι Τράπεζες πρέπει να παρέχουν APIs σε TPPs, επιτρέποντας ασφαλή online επικοινωνία και πιστοποίηση τραπεζικών στοιχείων.

Για να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων της PSD2, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) κατάρτισε τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards – RTS). Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2

Θέλω να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες ενός τρίτου παρόχου (TPP). Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Open Banking ενός Τρίτου Παρόχου (TPP), επικοινωνήστε με το επιλεγμένο Τρίτο Πάροχο (TPP) και εφόσον κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής του, επιλέξτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες Open Banking.

Αναλυτικότερα, για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία Τρίτου Παρόχου (TPP), θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σύνδεσης (Κωδικό Χρήστη, Μυστικό Κωδικό) της υπηρεσίας Pancreta Online, σε κατάλληλη ασφαλή ιστοσελίδα της Pancreta Bank και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας (consent). Η καταχώρηση της συγκατάθεσης χρήσης της κάθε υπηρεσίας απαιτεί την ισχυρή ταυτοποίηση Πελάτη (Strong Customer Authentication) με την καταχώρηση του κωδικού μιας χρήσης, μέσω συσκευής ή μέσω μηνύματος SMS που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία Pancreta Online.

Μπορώ να δώσω τη συγκατάθεσή μου για χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω της PSD2, μόνο σε επιλεγμένο Τρίτο Πάροχο (TPP);

Ναι, μπορείτε να παρέχετε συγκατάθεση (consent) σε μεμονωμένους Τρίτους Παρόχους υπηρεσιών (TPPs) για επιλεγμένες συναλλαγές (κάθε υπηρεσία απαιτεί ξεχωριστή συγκατάθεση).

Στην περίπτωση της υπηρεσίας CAF (επιβεβαίωση ύπαρξης διαθέσιμου υπολοίπου λογαριασμού), θα πρέπει πρώτα να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (consent) στην ασφαλή ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας, ώστε ο Τρίτος Πάροχος (TPP) να μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες ενός Τρίτου Παρόχου (TPP) εάν είμαι συνδικαιούχος ενός λογαριασμού;

Εάν είστε συνδικαιούχος του λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός Τρίτου Παρόχου (TPP). Ως συνδικαιούχος του λογαριασμού, έχετε πλήρες δικαίωμα να καταχωρήσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας (consent) σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα λογαριασμού και στο ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού, καθώς και να κάνετε εκκίνηση συναλλαγών πληρωμής.