Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα
Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Τράπεζα
Εταιρική Υπευθυνότητα

Κοινωνική προσφορά

Η Τράπεζα υποστηρίζει προγράμματα ευγενούς σκοπού, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η συμβολή της εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής προσφοράς παρέχει δωρεάν την αίθουσα συνεδρίων της σε πολιτιστικούς & κοινωνικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πύλη για την παροχή δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με οικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα προς ΟΤΑ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και  Συνεταιρισμούς, καθώς και παραγωγούς και φορείς του πρωτογενή τομέα.