Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα
Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Τράπεζα
Εταιρική Υπευθυνότητα

Κοινωνική προσφορά

Η Τράπεζα σχεδιάζει και αναπτύσσει την επιχειρηματική της δράση υποστηρίζοντας προγράμματα ευγενούς σκοπού και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καινοτομία και συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει δομές συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών, πόρων και δεξιοτήτων με αναγνωρισμένους αναπτυξιακούς φορείς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενισχύοντας το συμβουλευτικό της ρόλο προς τους πελάτες της, παρέχει μέσω ηλεκτρονικής πύλης δωρεάν πληροφόρηση για οικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα προς ΟΤΑ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και φορείς του πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, εξασφαλίζει βέλτιστες εργασιακές συνθήκες για το προσωπικό της, υιοθετώντας εργασιακές πρακτικές που προάγουν την ομαδικότητα και την καινοτομία, και αξιοποιούν τις εμπειρίες, τις αξίες και τη διαφορετικότητα των εργαζομένων της.