Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Εγγύηση Καταθέσεων & Επενδύσεων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Εγγύηση Καταθέσεων & Επενδύσεων

Όλες οι καταθέσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπως και των άλλων Εμπορικών Τραπεζών, είναι εγγυημένες από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων , όπως ορίζεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).