Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Εγγύηση Καταθέσεων & Επενδύσεων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών
Εγγύηση Καταθέσεων & Επενδύσεων

Όλες οι καταθέσεις και επενδύσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπως και των άλλων Εμπορικών Τραπεζών, είναι εγγυημένες από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και επενδύσεων, όπως ορίζεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).