Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Μέλη - Συνεταιριστικές Μερίδες

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Μέλη - Συνεταιριστικές Μερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει του μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας σε Ανώνυμη Εταιρεία, η διάθεση των συνεταιριστικών μερίδων έχει διακοπεί.