Αναζήτηση

Η Τράπεζα
Διάθεση Ακινήτου

Η Τράπεζα
Διάθεση Ακινήτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» ανακοινώνει ότι δέχεται μέχρι τις 25/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σφραγισμένες προσφορές για την πώληση του πιο κάτω ακινήτου ιδιοκτησίας του.

Ξενοδοχειακό συγκρότημα με ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα, που βρίσκεται στη θέση «Δράπανο» του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου, σε περιοχή εκτός σχεδίου, με οικοπεδική επιφάνεια 14.635,00 τ.μ. Εντός του παραπάνω οικοπέδου έχουν κατασκευαστεί 21 μεζονέτες, οι οποίες αναπτύσσονται σε δύο στάθμες και διαθέτουν ανεξάρτητη πισίνα, τζάκι, δύο λουτρά και εξωτερικό εξώστη. Οι μεζονέτες αυτές βρίσκονται σε διάταξη τριών μπλοκ, σε τρεις αναβαθμούς (κάθε αναβαθμός έχει 7 μεζονέτες) και έχουν επιφάνεια 57 τ.μ. η κάθε μία. Επίσης, το συγκρότημα διαθέτει ένα διώροφο κεντρικό κτήριο με υπόγειο, στον όροφο του οποίου βρίσκονται 6 δίχωρα διαμερίσματα εμβαδού 40 τ.μ. το κάθε ένα, στο ισόγειο εστιατόριο, σνακ μπαρ, υποδοχή, κουζίνα και στο υπόγειο αποθηκευτικός χώρος και λουτρά. Στον περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού κτηρίου βρίσκονται δύο πισίνες (μία κεντρική και μία παιδική), στεγασμένος χώρος υπαίθριου μπαρ, εκκλησία, παιδική χαρά, χώρος στάθμευσης οχημάτων, αποθήκη, φούρνος και υπαίθρια ψησταριά.

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: Δυο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην ακόλουθη διεύθυνση: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν. Π.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Διαχείρισης / Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας,  Λεωφόρος Ικάρου αριθμός 5, Τ. Κ. 71306,  Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη: Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού Πώλησης Ακινήτων μέχρι την ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων, αρκεί να έχουν περιέλθει στην αρμόδια για το Διαγωνισμό Επιτροπή το αργότερο μέχρι την προτεραία ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε σφραγισμένο φάκελο από τους ενδιαφερόμενους επί του οποίου θα αναγράφεται το ακίνητο στο οποίο αναφέρεται η προσφορά, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 25/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κτηρίου Διοίκησης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας επί της Λεωφόρου Ικάρου αριθμός 5 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω διεύθυνση στον κ. Γιάννη Βασιλάκη, τηλεφωνικά στο 2810 338872 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ivasilakis@pancretabank.gr ή εναλλακτικά στον κ. Μύρωνα Μυρίλλα, τηλεφωνικά στο 2810 338986 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmirillas@pancretabank.gr για την παραλαβή του φυλλαδίου των όρων πώλησης και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις.