Αναζήτηση

Υπολογισμός αφορολόγητου

Υπολογισμός αφορολόγητου

Πώς υπολογίζεται το αφορολόγητο όριο με τη χρήση Καρτών και Ηλεκτρονικών Μέσων

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κάθε φορολογούμενος μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα του ποσά δαπανών τα οποία εξοφλούνται με τη χρήση Καρτών και Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής.
Παρακάτω μπορείτε να δηλώσετε το Φορολογητέο Ατομικό Εισόδημα σας και να βρείτε το ποσό των δαπανών που μπορείτε να εκπέσετε φορολογικά με τη χρήση Καρτών και Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής.

Ατομικό εισόδημα

0€ 160.000€+
Ποσό (Ευρώ) ελάχιστης δαπάνης με χρήση καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
0€