Η Τράπεζα > Ενημέρωση Πελατών > Δικαιολογητικά Ανοίγματος Λογαριασμού

Δικαιολογητικά Ανοίγματος Λογαριασμού

https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-pelaton/dikaiologitika-anoigmatos-logariasmou

Δικαιολογητικά για άνοιγμα λογαριασμού

Για το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων που πιστοποιούν τα στοιχεία ταυτότητας και εισοδήματος του ενδιαφερόμενου.
 

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Για Έλληνες πολίτες (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο (ή ισότιμο έγγραφο) σε ισχύ
 • Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Για πολίτες Ε.Ε.:

 • Διαβατήριο σε ισχύ

Για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών  (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):

 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
 • Βίζα εισόδου ή σφραγίδα εισόδου
 • Ειδική άδεια παραμονής

Πιστοποίηση Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλεφώνου  (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):

 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Φορολογικά Στοιχεία και Εισοδήματα:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα)
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα)

Επαγγελματικά Στοιχεία:

Προσκομίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα έγγραφα :

 • Βεβαίωση του εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Κάρτα Ανεργίας
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
Copyright © 2020 Παγκρήτια Τράπεζα