Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα > Χρηματοδοτικά Εργαλεία > Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών

Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών

https://www.pancretabank.gr/business/xrimatodotika-ergaleia/programma-ypostirixis-eksagogon

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια της Παγκρήτιας Τράπεζας απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων προς το εξωτερικό, παρέχοντάς τους χρηματοδότηση μέγιστης διάρκειας 4 μηνών, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για εξαγωγικές πιστώσεις  για τις οποίες έχει συναφθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω Ο.Α.Ε.Π.

Copyright © 2021 Παγκρήτια Τράπεζα