Ιδιώτες > Ασφάλιση > Ατύχημα / Ζωή

Ατύχημα / Ζωή

https://www.pancretabank.gr/idiotes/asfalisi/atyxima-zoi

Ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

Ασφάλιση Δανειολειπτών

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Καλύψεις Θανάτου
 • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
 • Θάνατος από Ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • Ετήσια
 • Εξάμηνη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα με το κεφάλαιο δανειοδότησης

Ασφάλιση Ζωής / Βασική Ασφάλιση Ζωής & Συμπληρωματικές Καλύψεις

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ
 • SYNET-BASIC (νοσοκομειακή περίθαλψη ετήσιο κεφάλαιο 30.000€)
 • SYNET-PLUS (νοσοκομειακή περίθαλψη ετήσιο κεφάλαιο 200.000€)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετησίως ανανεούμενα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα την ηλικία

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ασφάλιστρα ανάλογα το ποσό απαλλαγής

Ασφάλιση ατυχημάτων

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Βασική Κάλυψη:

Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα.

Συμπληρωματικές Καλύψεις:

 • Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
 • Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος

Copyright © 2022 Παγκρήτια Τράπεζα