Ιδιώτες > Ασφάλιση > Σπίτι

Σπίτι

https://www.pancretabank.gr/idiotes/asfalisi/spiti

Ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ασφάλιση Κατοικίας/Ενυπόθηκης κατοικίας

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Προγράμματα Βασικό
  • Ενισχυμένο
  • Πλήρες
  • SYNETHOME
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  • Ετήσια
  • Εξάμηνη
  • Τρίμηνη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαμορφώνονται ανάλογα την αξία του ακινήτου

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δυνατότητα ασφάλισης περιεχομένου

Copyright © 2021 Παγκρήτια Τράπεζα