Αναζήτηση

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Σύνταξη

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Σύνταξη

Μεταφορά της Σύνταξης στην Παγκρήτια Τράπεζα

Αν είστε  συνταξιούχος/επιδοτούμενος από έναν από τους Οργανισμούς που ανήκουν στη συνεχή απογραφή, μπορείτε να συμμετάσχετε ανά πάσα στιγμή στη διαδικασία της απογραφής.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μεταβάλλετε το λογαριασμό, αλλά και την Τράπεζα από την οποία λαμβάνετε τη σύνταξή σας.

Διαδικασία:
Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου μας και υποβάλλετε αίτηση μεταφοράς της σύνταξής σας από οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.
Ο υπεύθυνος υπάλληλος θα ζητήσει να προσκομίσετε τα απαραίτητα στοιχεία (Κωδικός Ταμείου ΔΙΑΣ, ΑΜΚΑ) και με ηλεκτρονικό τρόπο θα ζητηθεί αυτόματα από τον Οργανισμό σας να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 2-3 μήνες, χωρίς να χρειασθεί να επισκεφθείτε τον Οργανισμό ή την Τράπεζα από την οποία αρχικά λαμβάνατε τη σύνταξη σας.

Οι οργανισμοί που σήμερα συμμετέχουν στη συνεχή απογραφή είναι οι εξής:

 • ΟΓΑ
 • ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
 • OΑΕΕ (ΤΑΕ)
 • OAEE (ΤΣΑ)
 • ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 • ΙΚΑ Τ.Ε.Α.Μ.
 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΓΑ
 • ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΑΠΙΑΤ
 • ΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
 • ΝΑΤ-ΚΕΑΝ
 • ΤΑΝΤΠ (ΟΑΕΕ) -
 • ΤΕΑΑ-ΤΟΜ. ΕΠ.ΑΣΦ.ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΣΥΝΤΑΞ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • Ε.Φ.Κ.Α.- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΦΚΑ-ΤΣΠ ΕΤΕ
 • ΕΦΚΑ-ΤΣΠ ΗΣΑΠ
 • ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΠΣΓΟ
 • ΟΓΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΣΦΑΛ. ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ-