Αναζήτηση

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Μισθοδοσία

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Μισθοδοσία

Μεταφορά της Μισθοδοσίας στην Παγκρήτια Τράπεζα

Για τη μεταφορά της μισθοδοσίας σας στην Παγκρήτια Τράπεζα μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημά μας και να ζητήσετε το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας. Ο λογαριασμός ανοίγει άμεσα και εσείς μπορείτε να απολαμβάνετε μια σειρά προνομίων μέσα από τη συνεργασία σας μαζί μας:

  • Δωρεάν, απεριόριστες αναλήψεις από τα ATM του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών (πάνω από 149 σημεία εξυπηρέτησης Πανελλαδικά).
  • Αξιοποίηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσω των ανταγωνιστικών επιτοκίων που παρέχει σήμερα η Τράπεζα σε όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς (Ταμιευτήρια και Προθεσμιακές καταθέσεις).
  • Δυνατότητα δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με το λογαριασμό.
  • Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση από το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο στην Κρήτη.