Αναζήτηση

 

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Εμβάσματα

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Εμβάσματα

Αποστολή Εμβάσματος από Κατάστημα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστολή χρημάτων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό για πληρωμές υποχρεώσεων αλλά και για πληρωμές εισαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 1. Άμεση εκτέλεση της εντολής
 2. Καθοδήγηση από έμπειρο προσωπικό
 3. Ανταγωνιστικό τιμολόγιο
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Σε όλο το κόσμο

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Όσα χρήματα επιθυμείτε με βάση τα κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Επίσκεψη στο κατάστημα όπου γίνεται η σχετική αίτηση με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ e-BANKING

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τα εμβάσματα μέσω e-banking είναι δυνατή η μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα καθώς και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Άμεση εκτέλεση της εντολής
 • Χαμηλή τιμολόγηση
 • Υψηλή ασφάλεια συναλλαγών
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών εντός της ίδιας Τράπεζας και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Για να στείλετε έμβασμα μέσω e-banking, πρέπει να τηρείτε λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα και να έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Εμβάσματα Εξωτερικού

Εμβάσματα Εξωτερικού: μέχρι 4.000€

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ;

4.000€ ανά πελάτη (Α.Μ.) ανά ημερολογιακό δίμηνο

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;

Αίτηση εμβάσματος

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων

Εμβάσματα Εξωτερικού: άνω των 4.000€

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΜΑ;

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ;
 1. Αίτηση εμβάσματος
 2. Προτιμολόγιο με όρους πληρωμής
 3. Τιμολόγιο με όρους πληρωμής και σχετική φορτωτική
 4. Υπεύθυνη δήλωση
 5. Για ποσά πάνω από 40.000€ σχετικός πίνακας συναλλαγών
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ;

Εξέταση από την αρμόδια κατά το νόμο επιτροπή με βάση τα κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Εφόσον εγκριθεί η συναλλαγή, εκτέλεση την επόμενη εργάσιμη.