Αναζήτηση

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Εμβάσματα

Ιδιώτες Υπηρεσίες
Εμβάσματα

Αποστολή Εμβάσματος από Κατάστημα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστολή χρημάτων στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, για πληρωμές υποχρεώσεων (νοσήλια, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης/διαμονής)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  1. Άμεση εκτέλεση της εντολής
  2. Καθοδήγηση από έμπειρο προσωπικό
  3. Ανταγωνιστικό τιμολόγιο
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Σε όλο το κόσμο

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Όσα χρήματα επιθυμείτε με βάση τα κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Επίσκεψη στο κατάστημα όπου γίνεται η σχετική αίτηση με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (Παραστατικά και Υπεύθυνη Δήλωση)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ e-BANKING

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τα εμβάσματα μέσω e-banking είναι δυνατή η μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα καθώς και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Άμεση εκτέλεση της εντολής
  • Χαμηλή τιμολόγηση
  • Υψηλή ασφάλεια συναλλαγών
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών εντός της ίδιας Τράπεζας και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Για να στείλετε έμβασμα μέσω e-banking, πρέπει να τηρείτε λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα και να έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Εμβάσματα Εξωτερικού

Εμβάσματα Εξωτερικού: μέχρι 4.000€

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ;

4.000€ ανά πελάτη (Α.Μ.) ανά ημερολογιακό δίμηνο

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;

Αίτηση εμβάσματος

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων