Αναζήτηση

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Ιδιώτες Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Η Παγκρήτια Τράπεζα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής.

Ειδικότερα:

  • Καλύπτει προσωπικές και καταναλωτικές ανάγκες ιδιωτών μέσω μιας σειράς προϊόντων, τα χαρακτηριστικά των οποίων διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ιδιώτη.
  • Στηρίζει ενεργά τις στεγαστικές ανάγκες των πελατών της παρέχοντας δάνεια για την αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση/αναβάθμιση και επισκευή κατοικιών,  καθώς και για αγορά οικοπέδου.

Αγορά - Ανέγερση Κατοικίας

Για ποσά άνω των 30.000€:

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

Περιθώριο 5,00%
(Σ.Ε.Π.Ε.* 5,35%)

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

7,50%
(
Σ.Ε.Π.Ε.* 8,01%)

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ

7,90%
(Σ.Ε.Π.Ε.* 8,44%)

Ανακαίνιση - Επισκευή Κατοικίας

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Περιθώριο 7,50%
(Σ.Ε.Π.Ε.* 8,01%)

Αγορά Οικοπέδου - Ανέγερση Κατοικίας (Εκτός 1ης Κατοικίας)

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Περιθώριο 8,00%
(Σ.Ε.Π.Ε.* 8,55%)

- Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν.128.
- Δεν περιλαμβάνονται τα πραγματικά έξοδα εκτίμησης του ακινήτου και εγγραφής προσημείωσης.

* Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.) για δάνειο 100.000€, διάρκειας δανείου δεκαπέντε (15) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων.