Αναζήτηση

Ιδιώτες
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

Ιδιώτες
COVID 19 - Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών

COVID-19: Μέτρα Στήριξης δανειοληπτών με ενήμερα Καταναλωτικά και Στεγαστικά δάνεια

Η Παγκρήτια Τράπεζα στηρίζοντας έμπρακτα τους πελάτες της που πλήττονται οικονομικά από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), παρέχει τη δυνατότητα αναστολής έως 3 μηνών δόσεων σε πιστούχους ενήμερων Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα Αναστολής Δόσεων απευθύνεται σε πελάτες-πιστούχους της Τράπεζας (οφειλέτες ή συν οφειλέτες) που :

 • Διαθέτουν Στεγαστικό ή/ και Καταναλωτικό δάνειο το οποίο είναι ενήμερο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής και
 • Έχουν υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα για λήψη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, ή πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ και είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Πώς εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής:
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται δυνατότητα τρίμηνης αναστολής πληρωμής δόσεων. Το ποσό των δόσεων (τρείς μηνιαίες δόσεις ή μία τριμηνιαία) των οποίων αναστέλλεται η πληρωμή, επιμερίζεται ισόποσα στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου, χωρίς να μεταβάλλεται η διάρκειά του, το επιτόκιο και οι λοιποί όροι του.
  Τυχόν ασφάλιστρα του δανείου, θα κεφαλαιοποιηθούν στη λήξη της περιόδου αναστολής δόσεων.
 • Το αίτημα αναστολής μπορεί να υποβληθεί μόνο από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη.
 • Εξαιρούνται από τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα αναστολής στεγαστικά δάνεια με ενεργή επιδότηση επιτοκίου, καθώς και δάνεια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3869 και Ν.4605.

Υποβολή αίτησης

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι απλή και ανέξοδη.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας: 

 • Μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online

  Διαδικασία Αίτησης μέσω Pancreta Online

  • Εισέρχεστε στην Υπηρεσία Pancreta Online χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς.
  • Στο κεντρικό μενού επιλέγετε «Εργασίες Χρήστη» και στη συνέχεια «Αίτηση Αναστολής Δόσεων Ενήμερων Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων λόγω COVID-19».
  • Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου αναστολής.
  • Υποβάλλετε το αίτημά σας.
  • Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, επιλέγετε από το κεντρικό μενού, την «Συνολική Εικόνα Πελάτη» και στη συνέχεια «Αιτήσεις».


  Είσοδος στην υπηρεσία PANCRETA ONLINE

 • Μέσω καταστήματος του Δικτύου

  Διαδικασία αίτησης μέσω καταστήματος του Δικτύου
  (Μόνο στην περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην υπηρεσίαPancreta Online)

  Για την υποβολή αίτησης μέσω του καταστήματος θα πρέπει :

  • Να έχει υποβληθεί αίτημά σας σε ειδική πλατφόρμα για λήψη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
  • Να υπογράψετε την αίτηση τρίμηνης αναστολής δόσεων, την οποία θα παραλάβετε από το κατάστημα, επιλέγοντας το/α δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθούν στο μέτρο αναστολής.

Εάν έχετε καθυστερημένες οφειλές και επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Αναστολής Δόσεων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας για την εξεύρεση ανάλογης λύσης και δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της Pancreta Online.

Υποβολή αιτήσεων έως 30/9/2020.

Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας από το κατάστημα που υποβάλλατε το αίτημά σας.

Για την εξυπηρέτησή σας μέσω του καταστήματος θα ισχύσει το ωράριο λειτουργίας, καθώς και οι εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων φορέων για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό σας συστήνουμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το κατάστημα συνεργασίας σας.