Αναζήτηση

Ιδιώτες
Εμβάσματα - Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

Ιδιώτες
Εμβάσματα - Οδηγίες Εκτέλεσης Εμβασμάτων

Αποστολή Εμβάσματος από Κατάστημα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστολή χρημάτων στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, για πληρωμές υποχρεώσεων (νοσήλια, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης/διαμονής)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  1. Άμεση εκτέλεση της εντολής
  2. Καθοδήγηση από έμπειρο προσωπικό
  3. Ανταγωνιστικό τιμολόγιο
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Σε όλο το κόσμο

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Επίσκεψη στο κατάστημα όπου γίνεται η σχετική αίτηση με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (Παραστατικά και Υπεύθυνη Δήλωση)

Αποστολή Εμβάσματος Μέσω e-BANKING

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τα εμβάσματα μέσω e-banking είναι δυνατή η μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα καθώς και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Άμεση εκτέλεση της εντολής
  • Χαμηλή τιμολόγηση
  • Υψηλή ασφάλεια συναλλαγών
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών εντός της ίδιας Τράπεζας και σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ;

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ;

Για να στείλετε έμβασμα μέσω e-banking, πρέπει να τηρείτε λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα και να έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Εμβάσματα Εξωτερικού

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ;

Χωρίς περιορισμό

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;

Αίτηση εμβάσματος

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΜΒΑΣΜΑ;

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων

Οδηγίες Εκτέλεσης Εισερχόμενων Εμβασμάτων

H Πα­γκρή­τια Τρά­πε­ζα συμμετέχει στο Ευ­ρω­παϊ­κό Σύ­στη­μα Πλη­ρω­μών (SEPA) και ανα­βαθ­μί­ζει τα Συ­στή­μα­τα Πλη­ρω­μών της.

Από τις 4 Ιου­νί­ου 2019 το Bank Identifier Code (SWIFT BIC) της Τρά­πε­ζας  γί­νε­ται STPGGRAA και είναι ενιαίο για όλα τα συ­στή­μα­τα πλη­ρω­μών.

Επεκτείνοντας τις Ανταποκριτικές της Σχέσεις παρέχεται πλέον η δυνατότητα άμεσης πίστωσης εισερχομένων εντολών και σε μια σειρά από βασικά διεθνή νομίσματα, πέραν των υφισταμένων Ευρώ (EUR) και Δολαρίων Αμερικής (USD).

Βρείτε εδώ οδηγίες για την διενέργεια εντολών προς την Παγκρήτια Τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEPA για τους καταναλωτές, μπορείτε να βρείτε εδώ.