Αναζήτηση

Υποσέλιδο
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Υποσέλιδο
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου, προστατεύουμε τα δεδομένα των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας, εφαρμόζοντας τα άρθρα του νέου Γενικού Κανονισμού σχετικά με την Προστασία στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: 
Αυγερόπουλος Δημήτρης - Τηλ18 184 εσωτ. 555, E-maildpo@​pan​cret​aban​k.​gr