Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Προγράμματα

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Προγράμματα

 • 4η Προκήρυξη «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού N. 4399/2016
  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ Επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ από 08/12/2020 έως 30/09/2021 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος
  Περισσότερες Πληροφορίες
  Περιγραφή Προγράμματος

  Μέσω του Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016, θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08/12/2020, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/09/2021.

  Σχετικά αρχεία & σύνδεσμοι