Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικά Νέα

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικά Νέα

 • 15 Ιουλ 2020
  Νέες προκηρύξεις υπαγωγής από 1η Αυγούστου στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 δεν θα παραταθεί.

  Θα ακολουθήσει την 1η Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

  Σχετικά Αρχεία
 • 15 Ιουν 2020
  Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

  Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την άρση της αναστολής όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων, για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αναφέρονται στην σχετική απόφαση.

  Οι ημερομηνίες που θα ισχύσουν ακολουθούν τις εκάστοτε προθεσμίες που ορίζονται στις εν ισχύ προσκλήσεις και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

  Σχετικά Αρχεία
 • 16 Μαρ 2020
  Νέοι πόροι από την Ε.Ε για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που αποτελεί το νέο θεματολόγιο της Ευρώπης για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.

  Το νέο σχέδιο δράσης, το οποίο προβλέπει μέτρα για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, αποσκοπεί να προσαρμόσει την οικονομία μας, ώστε να είναι κατάλληλη για ένα πράσινο μέλλον, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας, προστατεύοντας, παράλληλα, το περιβάλλον, και να δώσει νέα δικαιώματα στους καταναλωτές.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Σχέδιο Δράσης (Link 1)
  2. Σχέδιο Δράσης (Link 2)


 • 3 Μαρ 2020
  Νέα Παράταση του καθεστώτος Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 μέχρι 30/09/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 23410/2020 ΦΕΚ 646/Β/27-2-2020 παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 μέχρι 30/09/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

  Σχετικά Αρχεία
 • 20 Φεβ 2020
  Απλοποίηση των διαδικασιών για 12 προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

  Ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ η απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με δώδεκα υπουργικές αποφάσεις που υπογράφτηκαν και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Η απλοποίηση αφορά την διαδικασία λήψης των επιχορηγήσεων (με λιγότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά) αλλά και τη διαδικασία υποβολής μισθοδοτικών εισφορών στα προγράμματα, αφού θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

  Επιπλέον απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ).

  Αναλυτικά η ανακοίνωση.

 • 11 Φεβ 2020
  Eναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027

  Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 06/06/2019.

  Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ, όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

  Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

  Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα βρείτε στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmos21-27.aspx

 • 14 Ιουλ 2019
  ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020

  Στις 17 Ιουλίου 2014 υποβλήθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020. Μεταξύ των περιφερειακών προγραμμάτων είναι και εκείνο του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω Άξονες: 1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης. 2.Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. 3.Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. 4.Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές. 5.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη. 6.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 7.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

  Σχετικά Αρχεία