Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης
Αρχείο Προγραμμάτων

Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης
Αρχείο Προγραμμάτων

Αναζήτηση προγραμμάτων
X
Επιλέξτε κατηγορία
ID Τίτλος Προγράμματος Category Κατηγορία Περίοδος Ισχύος
7042 Δημοσίευση νέας Δράσης: «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/2/2021 έως 24/3/2021
7014 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Λήξη υποβολών: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, ώρα 17:00
6866 4η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 08/12/2020 έως 31/03/2021
6861 6η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού N. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 08/12/2020 έως 31/03/2021
6741 Μέτρο 3: «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Έναρξη υποβολής προτάσεων: 09-11-2020 Λήξη υποβολής προτάσεων: 18-12-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.
6620 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» ΚΥΚΛΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Υποβολές από 11/12/2020 ανάλογα την Περιφέρεια έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
6591 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID- 19 στην Περιφέρεια Κρήτης mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Έναρξη υποβολής προτάσεων: 13-10-2020 και ώρα 13.00 Λήξη υποβολής προτάσεων: 27-11-2020 και ώρα 15.00
6569 Μεταφορικό Ισοδύναμο για το έτος 2020 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 1η φάση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24-9-2020 έως 30-10-2020 2η φάση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 4-1-2021 έως 31-3-2021
6533 3η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 01/09/2020 έως 30/10/2020
6528 5η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 01/09/2020 έως 30/10/2020
6324 Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Από 7/9/2020 και ώρα 17.00 έως 6/11/2020 και ώρα 17.00
6182 4η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016» mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 21/05/2020 έως 31/07/2020
6178 2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016» mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 21/05/2020 έως 31/07/2020
5977 Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ Πληττόμενων από COVID 19 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 15/04/2020 ώρα 12:00 έως 31/08/2020 ώρα 17:00
5892 Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 12/03/2020 έως 30/06/2020
5873 Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 28/02/2020
5867 Πιλοτικό Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων 18-29 ετών mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 27/01/2020 έως 13/03/2020
5862 Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 30/9/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος
5851 Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 28/02/2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος
5831 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 31/01/2021 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού
5821 Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 31/01/2020
5655 Πρόσκληση για Ένταξη Προγραμμάτων στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 05/04/2019
5650 Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020 prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 22/03/2019 έως 04/06/2019
5644 Νέα Προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 19/02/2019 έως 21/03/2019
5639 Προκήρυξη Μέτρου Συνεργασίας Καινοτομίας prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 03/12/2018
5633 Δράση 10.1.4 «Μείωση της Ρύπανσης του Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 16/02/2018
5629 Μέτρο 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» ΠΑΑ 2014 2020 (Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης) prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5623 Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγώγων» ΠΑΑ 2014 - 2020 prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 08/01/2018 έως 09/07/2018
5618 Δράση 4.2.2: Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν Εκτός του Παραρτήματος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (μη γεωργικό προϊόν) prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 27/07/2017 έως 31/12/2017
5608 2017 Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 30/06/2017
5602 Στήριξη για Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 16/10/2017 έως 31/12/2017
5588 Προγράμματα Προώθησης Ευρωπαϊκών Αγροτικών Προϊόντων prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5580 Εξισωτική Αποζημίωση prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 15/06/2017
5576 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 13/03/2017
5571 Αναπτυξιακός Νόμος - Καθορισμός των Επενδυτικών Σχεδίων του Τομέα Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5567 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 30/11/2016
5562 Άξονας 1 Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» - 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης Έτους 2014 prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 18/03/2014 έως 06/06/2014
5554 Μέτρο 313 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 24/05/2013
5548 Μέτρο 312 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 24/05/2013
5542 Μέτρο 311 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 24/05/2013
5536 Προώθηση Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 04/02/2013
5532 Μέτρο 133 «Ενημέρωση - Προώθηση Προϊόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα των Τροφίμων» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5528 Πρόσκληση Υποβολής - Στήριξη Δράσεων Ενημέρωσης Σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 31/10/2012
5524 Νέοι Αγρότες - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα "Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών" (2η φάση) prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5519 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράσης «Βιολογική Κτηνοτροφία» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 24/02/2012 έως 15/05/2012
5515 Μέτρο 133 «Ενημέρωση - Προώθηση των Προίόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα των Τροφίμων» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 10/02/2012 έως 31/05/2012
5509 Βιολογική Γεωργία prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 16/01/2012 έως 29/02/2012
5505 Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις / Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση των σε Ισχύ Συμβάσεων prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 06/12/2011 έως 23/12/2011
5501 Μέτρο 123Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 07/10/2011 έως 23/01/2012
5485 Ανακοίνωση Μέτρου 123Α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5479 Σχέδια Βελτίωσης - Τροποποίηση της Πρόσκλησης prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 25/08/2011
5473 Προκήρυξη Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 01/02/2011 έως 31/03/2011
5468 Μέτρο 133 ΠΑΑ Ενημέρωση - Προώθηση Προϊόντων prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5464 «Άξονας 3, Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας έως 01/11/2010
5456 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αιγοπροβατοτροφών για τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 26/07/2010 έως 31/03/2011
5451 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Τροποποιημένη ΚΥΑ για τις Ενισχύσεις στον Αγροτουρισμό prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5446 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Μέτρο 132 «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων» prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 22/07/2009 έως 22/09/2009
5435 ΚΥΑ Νέων Γεωργών prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5432 Ενθάρρυνση Επενδύσεων Μικρού Κόστους σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας από 30/10/2008
5426 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5422 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 prwtogenhs-tomeeas Πρωτογενής Τομέας
5416 Προκήρυξη Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 03/07/2019 έως 15/10/2019
5411 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ - 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα). mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 22/08/2019
5403 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 06/09/2019
5395 Ενίσχυση Επιχειρήσεων του Τομέα Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την Υιοθέτηση Συστημάτων και την Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης του Επιβατικού Κοινού και Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 02/07/2019 έως 30/09/2019
5390 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER N.Ηρακλείου 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 15/04/2019 έως 31/07/2019
5382 Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Β΄ Κύκλος mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 28/03/2019 έως 29/05/2019
5369 1η Πρόσκληση Τοπικό Πρόγράμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 13/03/2019 έως 17/06/2019
5359 3η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016). mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
5355 Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΡΑΗΛ mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 07/03/2019 έως 10/04/2019
5350 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 27/02/2019 έως 20/05/2019
5339 Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε Τομείς της RIS3Crete mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 22/10/2018 έως 28/02/2019
5333 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 02/10/2018 έως 28/02/2019
5326 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την Προώθηση Τεχνολογιών Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 02/10/2018 έως 28/02/2019
5320 Ψηφιακό Βήμα mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 15/11/2018
5312 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 27/06/2018
5304 Ψηφιακό Άλμα mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 15/11/2018
5293 2η Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 04/04/2018 έως 15/12/2018
5288 2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 17/09/2018
5271 2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 15/12/2017 έως 21/05/2018
5264 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 18/01/2018
5257 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
5248 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ ΚΥΚΛΟΣ mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 08/11/2017 έως 13/12/2017
5241 ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 23/03/2017 έως 07/06/2017
5234 Καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 19/10/2016 έως 31/05/2017
5229 «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 19/10/2016 έως 30/01/2017
5224 Καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 19/10/2016 έως 31/05/2017
5219 Προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου Ν.4399/2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 09/10/2016
5209 Αναπτυξιακός Νόμος 2016 mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
5203 Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
5196 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 29/03/2016 έως 04/07/2016
5184 Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπρυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 07/04/2016 έως 08/07/2016
5173 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 08/03/2016 έως 10/05/2016
5160 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού mikromesaiies-epixeirhseis Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 30/06/2015
5125 ΠΕΠ Κρήτης, Άξονας Προτεραιότητας 5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/12/2019
5120 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 03/06/2019 έως 31/12/2019
5111 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 27/03/2019 έως 31/12/2019
5108 Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 06/12/2018 έως 30/12/2019
5103 Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Πρόσκληση Yποβολής Προτάσεων στον Άξονα «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/10/2019
5098 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE για τη Διατήρηση της Φύσης, την Προστασία του Περβάλλοντος και την Κλιματική Αλλαγή topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 12/09/2019
5094 Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020 / ADRION topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 29/07/2019
5090 Πρόσκληση Interreg Ελλλάδα Κύπρος Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 18/04/2019 έως 31/10/2019
5085 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 18/04/2019 έως 31/10/2019
5080 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 18/04/2019 έως 31/10/2019
5075 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας Προτεραιότητας 14 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 03/04/2019 έως 01/07/2019
5070 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, Δράση 6.b.8. «Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/04/2019 έως 30/07/2019
5065 Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Μεσαράς topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/03/2019 έως 22/08/2019
5060 ΔΡΑΣΗ : Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 25/02/2019 έως 28/06/2019
5055 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων. topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/01/2019 έως 30/04/2019
5050 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 01/02/2019 έως 24/04/2019
5044 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/01/2019 έως 10/05/2019
5039 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 25/01/2019
5034 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στον ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ στη δράση 5.b.3. «Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/12/2018 έως 31/05/2019
5029 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/12/2018 έως 31/05/2019
5023 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/04/2019
5018 Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
5014 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προτάσεων από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για Απόκτηση Κοινόχρηστων Χωρών Μέσω Απαλλοτριώσεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
5009 Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 05/12/2018
5003 Ενίσχυση / Υποστήριξη Εμπλεκόμενων στα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος στην Άσκηση του Έργου τους topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 03/12/2018 έως 04/02/2019
4997 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/09/2018
4993 Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 17/09/2018
4987 Δράση 9.a.8 «Κοινωνικές Υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συνοχής στην Κρήτη» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 22/10/2018
4982 Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/12/2018
4977 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στη Δράση Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/11/2018
4970 LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα (παράταση) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 09/11/2018
4965 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 28/02/2019
4956 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στη Δράση 2.C.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 10/08/2018
4951 LEADER Ευρύτερης Περιοχής Ορεινού Όγκου Ψηλορείτη-Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4946 Ππόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και τη Δράση 4.C.1 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4942 LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 20/07/2018
4938 Ειδικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4933 Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 15/01/2018 Μέχρι εξάντλησης Προϋπολογισμού
4928 Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 10/04/2018
4923 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 09/10/2017 έως 15/12/2017
4917 COSME 2014-2020: Προώθηση και Ανάπτυξη Διακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 29/06/2017
4913 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/03/2017
4909 Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Επιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων κατά των διακρίσεων και της ένταξης των Ρομά topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 28/02/2017
4905 2η Πρόσκληση για έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 19/12/2016
4901 Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 12/09/2016
4894 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους και έγκριση των σχετικών πιστώσεων έτους 2016 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/09/2016
4890 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιοσύνη, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες στον τομέα πολιτικής για τα ναρκωτικά topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 18/10/2016
4883 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/07/2016
4879 Κέντρα Κοινότητας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/08/2016
4875 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 13/06/2016 έως 30/07/2016
4871 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Αναπηρία topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 13/06/2016 έως 31/08/2016
4867 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες : Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/09/2016
4863 Εικαστικές Παρεμβάσεις σε Τυφλές Όψεις Κτηρίων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 10/06/2016
4859 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Intereg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 05/09/2016
4855 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια για την προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων με στόχο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στο χώρο εργασίας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 27/05/2016
4851 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και / ή των παιδιών topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/06/2016
4847 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 02/06/2016
4843 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/06/2016
4839 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/12/2016
4835 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 08/03/2016 έως 30/06/2016
4831 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά. topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 12/04/2016
4826 Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020:1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/03/2016
4822 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020: 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/04/2016
4817 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις»: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/03/2016
4813 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/10/2015
4809 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2015 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/10/2015
4804 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια για Ρομά 2014 - 2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 07/07/2015
4798 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 03/06/2015
4793 «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» : Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/09/2015
4788 URBACT III: Action Planning Networks topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 16/06/2015
4784 Ορίζοντας 2020: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 05/05/2015
4780 Έναρξη URBACT III topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4776 Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/03/2015
4770 Προσκλήσεις για Πρόγραμμα: ΥΠΕΚΑ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων" topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 06/02/2015
4763 Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 19/12/2014
4758 Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 28/11/2014
4754 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 - 2020" topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 12/11/2014
4750 Πρόσκληση για Πρόγραμμα: «Στέγαση και Επανένταξη» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 13/10/2014
4743 «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES». Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/10/2014
4737 Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 24/10/2014
4734 ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4731 «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ 2014 - 2015 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4726 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 28/08/2014
4721 Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 07/05/2014
4717 Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών για τον Τουρισμό topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/03/2014
4712 Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014 - 2020 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4706 Αναπτυξιακή Ηρακλείου - 2η Πρόσκληση - Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 20/03/2013
4696 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/09/2012 έως 12/04/2013
4686 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/09/2012 έως 12/04/2013
4675 «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 05/10/2012
4668 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 19/06/2012
4654 ECO INNOVATION topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 06/09/2012
4649 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/05/2012
4639 Πράσινο Ταμείο topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4632 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4627 Πρόρυπα Επιδεικτικά Έργα ΑΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκαίδευσης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 28/03/2012 έως 30/06/2012
4614 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 29/03/2012
4607 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2012 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 26/09/2012
4601 ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 01/04/2012 έως 30/06/2012
4588 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/03/2012 έως 24/10/2012
4581 ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 05/03/2012 έως 28/09/2012
4573 ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/01/2012 έως 05/03/2012
4566 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 30/01/2012 έως 31/12/2012
4556 3η Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 25/01/2012 έως 24/04/2012
4549 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 27/12/2011
4536 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΛΥΜΑΤΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 20/12/2011
4524 JESSICA topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4514 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 09/12/2011 έως 12/10/2012
4503 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 10/08/2012
4492 ΕΠΚΝΑ 2007-2013 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 05/12/2011 έως 06/07/2012
4481 ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 06/02/2012
4468 ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΠΑ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/11/2011
4460 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 05/12/2011
4450 ΕΠΑΝ ΙΙ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/02/2012
4442 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συνεργασία Μεταξύ Δημόσιων Αρχών, Εμπορικών Εταιριών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων για τη Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Έναξης στην Αγορά Εργασίας topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 15/11/2011
4436 2η Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/10/2011 έως 09/11/2011
4429 ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 «ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 20/08/2011 έως 30/12/2011
4421 Ενίσχυση Υποδομών Πολιτισμού Αποθέματος για Δημιουργία Πυρήνων Τουριστικής Ανάπτυξης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 05/08/2011 έως 01/11/2011
4413 Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 01/09/2011 έως 31/10/2011
4403 ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 20/07/2011 έως 31/10/2011
4392 Πρόγραμμα Αστικές Βιοκλιματικές Αναπλάσεις topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4384 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/05/2011 έως 30/09/2011
4373 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 24/06/2011
4363 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΔ. 45_75 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ" topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 04/04/2011 έως 30/06/2012
4349 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΔ. 44_23 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ». topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 04/04/2011 έως 21/10/2011
4338 Πρόσκληση Ένταξης των Κοινωνικών Προγραμμάτων ΟΤΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ / ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για το Έτος 2011 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 20/05/2011
4331 ΕΠΠΕΡΑΑ, ΚΩΔ. 1.12 «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ)» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 09/03/2011 έως 30/09/2011
4319 ΕΠ 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ', ΚΩΔΙΚΟΣ 2.11 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 17/01/2011 έως 31/03/2011
4308 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", ΚΩΔΙΚΟΣ 2.10 << ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ>> topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 22/12/2010 έως 30/06/2011
4297 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"ΚΩΔΙΚΟΣ 1.9 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/01/2011 έως 30/06/2011
4286 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ 2.6 «ΈΡΓΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/01/2011
4281 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 01/11/2010 έως 27/05/2011
4270 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 77: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 10/01/2011 έως 18/02/2011
4259 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"ΚΩΔΙΚΟΣ 2.9α "ΈΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Β ΚΑΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ" topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 15/10/2010 έως 31/05/2011
4252 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 59: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 04/10/2010
4241 Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 20/12/2010
4232 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) "ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"ΟΑΔΥΚ ΑΕ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/11/2010
4228 Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 46: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ)» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 20/09/2010 έως 27/05/2011
4216 Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1.6 «ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 06/09/2010 έως 06/12/2010
4205 Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ 1.6 «ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 06/09/2010 έως 06/12/2010
4194 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ",ΚΩΔΙΚΟΣ 4.6 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α.» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 23/08/2010 έως 22/02/2011
4183 Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/11/2010
4178 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση "KNOWLEDGE NETWORKS FOR THE COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF EUROPEAN TOURISM'' topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/10/2010
4173 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 25/10/2010
4169 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 44: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 30/08/2010 έως 31/12/2011
4156 ΕΠΚΝΑ ΚΩΔ28Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 30/08/2010 έως 02/12/2011
4144 ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 01/11/2010
4136 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 31/08/2010
4127 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 28/06/2010 έως 15/10/2010
4114 Πρόσκληση 20.1 για την Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρισιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 28/05/2010 έως 15/10/2010
4109 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : 24 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση από 07/06/2010 έως 11/11/2011
4091 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/06/2010
4084 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «LIFE+» topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4079 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 04/06/2010
4073 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση
4061 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ) topikh-aytodioiikhsh Τοπική Αυτοδιοίκηση έως 30/04/2010
ID Τίτλος Προγράμματος Category Κατηγορία Περίοδος Ισχύος