Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Συμβολαιακή Τραπεζική

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Συμβολαιακή Τραπεζική

Η Παγκρητια Τράπεζα εχει δημιουργήσει Προγράμματα Συμβολαιακής Τραπεζικής και προσφέρει λύσεις:

  • Στον Αγροτικό Τομέα
  • Στον Τουριστικό Κλάδο
  • Στο Λιανεμπόριο

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, για την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τη συμβολαιακή σύνδεση των ξενοδοχειακών μονάδων με επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Συμβολαιακής Γεωργίας».

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η τόνωση της αγοράς των εγχώριων πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων και ο εκσυγχρονισμός, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών.

Επιπλέον η επέκταση της Συμβολαιακής Τραπεζικής στο χωρο του λιανικού εμπορίου συμβάλλει στη δημιουργία μακρόχρονων σχέσεων και συνεργειών μεταξύ των προμηθευτών.

Η Παγκρήτια Τράπεζα διαθέτει την τεχνογνωσία και υποστηρίζει δυναμικά τα παραπάνω προγράμματα, μέσα από τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.