Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες

Τι είναι η "Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα"

Η Παγκρήτια Τράπεζα, μέσω ευέλικτων και απλουστευμένων διαδικασιών και συνδυάζοντας τη γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία στηρίζει ενεργά τόσο τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όσο και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την κάλυψη του συνολικού φάσματος των πιστοδοτικών τους αναγκών.
Μέσω των χρηματοδοτήσεων, αλλά και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών, στηρίζει κλάδους όπως ο Τουρισμός, το Εμπόριο, η Μεταποίηση, ο Αγροτοδιατροφικός Τομέας, η Ενέργεια κ.α.

Εξειδικευμένα στελέχη αναλύουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και προτείνουν υπεύθυνες λύσεις με στόχο τόσο τη βελτίωση της λειτουργίας της, όσο και την περαιτέρω ανάπτυξή της.