Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Καταθετικά Προϊόντα
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Καταθετικά Προϊόντα
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

5.000€

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Σταθερό μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής. Διαπραγματεύσιμο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Απόδοση των τόκων στη λήξη της προθεσμιακής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Από 1 έως 12 μήνες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΝΑΙ στη λήξη της προθεσμιακής