Αναζήτηση

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία

Η Παγκρήτια Τράπεζα, ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου της Κρήτης, σχεδιάζοντας και προσφέροντας εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

Με τη νέα δυναμική παρέμβαση στο χώρο της Συμβολαιακής Γεωργίας, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με ένα αξιόλογο και ικανό πλήθος συνδεδεμένων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με σκοπό τη στήριξη της κρητικής αγροτικής παραγωγής και της εγχώριας και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας εφαρμόζεται η «Διασυνδεδεμένη Χρηματοδότηση». Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μια τριμερή σχέση  που αναδεικνύει την επί ίσοις όροις σχέση μεταξύ τριών μερών (Παραγωγό Τράπεζα, Επιχείρηση):

 • της Τράπεζας
 • του Αγρότη – Παραγωγού
 • της Συνδεδεμένης Επιχείρησης (Εμπορικής, μεταποιητικής, Αγροτ. Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Αγρότες – Παραγωγούς / Νέους Αγρότες / Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Διασφαλίζεται

 • Η άμεση ρευστότητα στην καλλιεργητική περίοδο.
 • Η δυνατότητα αγοράς αγροτικών εφοδίων, φαρμάκων κ.λπ. σε καλύτερες τιμές.
 • Η εκ των προτέρων εξασφάλιση αγοραστή της παραγωγής.
 • Η πιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • Η άμεση εξόφληση από τον αγοραστή σε τιμή που έχει ήδη συμφωνηθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η επιχείρηση

 • διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να κλείσει πιο συμφέρουσες συμφωνίες με τους παραγωγούς,
 • διασφαλίζει την επάρκεια των προϊόντων προς πώληση,
 • διεκπεραιώνει με συνέπεια τις παραγγελίες των πελατών της,
 • προγραμματίζει με ακρίβεια τα απαιτούμενα κεφάλαια για αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών,
 • ενισχύει την δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων,
 • αποχτά μακροχρόνια καλύτερο ταμειακό της προγραμματισμό.
 • διασφαλίζει την ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων σε εγχώρια και διεθνή αγορά