Αναζήτηση

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Καταθετικοί Λογαριασμοί

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Καταθετικοί Λογαριασμοί

Επιχειρηματικός Overdraft Αγροτών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Αγρότες & Αγροτικές Επιχειρήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Έντοκος λογαριασμός (για ποσά από 30.000€ και άνω)

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Ο λογαριασμός αποτελεί συνδυασμό κατάθεσης και δανειοδότησης.
  • Μπορεί να εγκριθεί όριο υπερανάληψης με διασφάλιση την εκχώρηση στην Τράπεζα της ενιαίας ενίσχυσης, βελτιώνοντας την ρευστότητα του δικαιούχου αγρότη/αγροτικής επιχ/σης.
  • Ο δικαιούχος δεν επιβαρύνεται με τόκους αν δεν γίνει χρήστη του ορίου.
  • Εφόσον γίνει χρήση της υπερανάληψης, ο δικαιούχος επιβαρύνεται με τόκους ΜΟΝΟ για το χρησιμοποιηθέν ποσό.
  • Δυνατότητα έκδοσης καρνέ επιταγών.
  • Σε περίπτωση που ο λογαριασμός αφορά σε ατομική επιχείρηση και αγρότες ο λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί και με την Παγκρήτια Κάρτα.
  • Μπορεί να λειτουργεί σαν λογαριασμός εξυπηρέτησης επιταγών.
  • Μπορεί να γίνει καταχώρηση πάγιας εντολής για την πληρωμή υποχρεώσεων του δικαιούχου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσω Internet Banking για πραγματοποίηση συναλλαγών (Μεταφορές-Πληρωμές-Εμβάσματα κ.α.).