Αναζήτηση

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Αγροτικά Δάνεια

Αγρότες Προϊόντα - Υπηρεσίες
Αγροτικά Δάνεια

Για τον αγροτικό τομέα,  έναν από τους κύριους πυλώνες ανάκαμψης της οικονομίας, η τράπεζα ανταποκρίνεται έμπρακτα στις ανάγκες τόσο των παραγωγών όσο και των μεταποιητικών/εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου, παρέχοντας ποικίλες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις.

Κεφάλαιο Κίνησης ή Αγορά Εξοπλισμού

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Αγρότες – Παραγωγούς /Νέους Αγρότες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  • Πιστοδοτικό Όριο Κεφαλαίου Κίνησης: Διάρκεια από 6 έως 12 μήνες.
  • Εφάπαξ χρηματοδοτήσεις : Διάρκεια έως 12 μήνες.
  • Μακροπρόθεσμα δάνεια: Διάρκεια 2-5 έτη.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor ή της ΕΚΤ και ελάχιστο περιθώριο 6,00%, πλέον εισφοράς Ν.128/75

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Ανακυκλούμενη πίστωση σε 6μηνη ή 12μηνη βάση.
  • Καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ανά μήνα ή 3μηνο.
  • Απόδοση της Βασικής Ενιαίας Ενίσχυσης.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διασφαλίσεις

  • Ενοχικές εξασφαλίσεις.
  • Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
  • Εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Ενεργοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων και είσπραξη αυτών μέσω του λογαριασμού στην Παγκρήτια Τράπεζα.